Main Image - '47 'Atlanta Braves - Fieldhouse' T-Shirt