Main Image - Nina 'Shina - Petite Brilliant Gem' Satin Sash