Main Image - Mason Pearson 'Handy Bristle' Hair Brush for Medium Length Hair