Main Image - Topshop Moto 'Hallie' Acid Wash Denim Shorts (Light Denim)