Main Image - Fekkai Sheer Hold Hairspray (1.5 oz.)