Main Image - Yves Saint Laurent 'Tribtoo' Denim Platform Pump