Main Image - Shirt 469 Railroad Stripe Long Sleeve Denim Shirt