Main Image - AG Nikki Denim Bermuda Shorts (1 Year Neutral White)