Main Image - Current/Elliott 'The Stiletto' Destroyed Skinny Jeans (Chalky Indigo Shredded)