Main Image - David Donahue Slim Fit Stripe Dress Shirt