Main Image - DL1961 Mara Straight Leg Jeans (Spring Lake)