Main Image - Eric Javits 'Bow' Rabbit Hair Felt Hat