Main Image - prAna Blakely Slim Fit Short Sleeve Sport Shirt