Main Image - Rails Logan Patch Denim Shorts (Medium Vintage Wash)