Main Image - RVCA 'Avalon' Slim Fit Short Sleeve Sport Shirt