Main Image - Steve Madden 'Habtat-S' Calf Hair Sandal