Main Image - Topshop Moto 'Hallie' High Rise Acid Wash Denim Shorts (Black)