Main Image - vineyard vines Montauk Point Plaid Performance Sport Shirt